Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 

  • Hjem
  • Om denne siden

Om Pensjon 2011

Pensjon 2011 er utviklet av NHO og Næringslivets Skole for medlemmer i NHO.

Det finnes mye tilgjengelig informasjon om pensjonsreformen, men det meste er laget med arbeidstakeren som målgruppe. Pensjon 2011 presenterer pensjonsreformen ut fra arbeidsgivers ståsted og har fokus på bedriftenes muligheter og utfordringer med det nye pensjonssystemet.

Det interaktive kurset vil i hovedsak gjelde spørsmål relatert til de aldersgruppene som først går ut i pensjon (1943-1953). Kurset omhandler alderpensjon fra folketrygden og AFP i privat næringsliv. Offentlig tjenestepensjon eller AFP fra offentlig ordning er ikke omtalt. Når det gjelder AFP tar kurset for seg hva som vil gjelde for de som starter uttak av AFP 1.1.2011 eller senere.

Kurset er finansiert med midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond og Norsk Industri. 

Har du spørsmål eller kommentarer til denne siden, ta kontakt med Kristin Diserud Mildal eller Alexander Henriksen. Har du spørsmål om pensjonsreformen, se oversikt over kontaktpersoner.


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser