Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Kontakt oss

Som medlem i NHO-fellesskapet kan du ta kontakt med oss. Nedenfor finner du oversikt over kontaktpersoner i din lands- eller regionforening. Disse kan svare deg på spørsmål du som arbeidsgiver har rundt pensjonsreformen.

Liste over landsforeningskontakter

Liste over regionforeningskontakter

 

 


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser