Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Alderspensjon

  • Opptjening

    Ny opptjeningsmodell er svært forskjellig fra den opptjeningsmodellen som vi kjente fra tidligere. Det vil skje en gradvis innfasing av nye opptjeningsregler.

    09.03.2010
  • Uttak

    Med pensjonsreformen innføres ny fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon.

    09.03.2010

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser