Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Uttak av AFP

Krav til uttak

  • For å starte uttak av AFP før 70 år må man også starte uttak av alderspensjon fra folketrygden.
  • Det er ikke mulig å ta ut gradert uttak av AFP.
  • Samtidig uttak av alderspensjonen fra folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert.
  • For å kunne starte uttak av AFP og alderspensjon fra folketrygden før 67 år må opptjeningen være høy nok. Kravet er at pensjonsnivået ved 67 år (inkl. livsvarig del av evt. AFP) minimum tilsvarer nivået på full garantipensjon.

Forholdstall

  • Nøytralt uttak.
  • Samme prinsipp som for alderspensjon fra folketrygden. Utsatt uttak gir høyere årlig pensjon. For AFP vil det imidlertid ikke ha noen effekt å utsette uttaket etter 70 år. Etter 70 år legges forholdstall for 70 år til grunn.

Kombinasjon av arbeid og AFP

  • Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon. 

Levealdersjustering

  • AFP skal levealdersjusteres på samme måte som alderspensjonen i folketrygden.

 


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser