Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Midlertidig tilpasning - Uførepensjon

Fase 1

  • Kan være ufør frem til 67 år
     
  • Uttak av alderspensjon kan starte i kombinasjon med mottak av uførepensjon gitt at uføregrad og uttaksgrad av alderspensjon ikke overstiger 100 prosent
    - Er man 100 prosent ufør kan man ikke starte samtidig uttak av alderspensjon
     

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser