Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Tilpasning av innskuddspensjonsloven til pensjonsreformen

Fase 1

Uttak

 • Uttak kan skje fra 62 år, eller man kan vente med å ta ut pensjon (62-75 år)
 • Man kan starte uttak av tjenestepensjon samtidig som man fortsetter å arbeide
 • Man kan ta ut gradert pensjon
  - Uttaksgrad kan endres ved 67 år. Deretter i samsvar med pensjonsordningens regelverk.
  - Kan når som helst ta fullt uttak
 • Minstekrav for utbetaling ved gradert uttak er 0,2 G
 • Utbetaling over minst 10 år, minimum til 77 år
  - Ved tidlig uttak vil utbetalingen skje over flere år og årlig beløp bli mindre
 • Arbeidstaker kan velge mellom forsikring eller spareavtale på uttakstidspunktet

Opptjening

 • Opptjening av pensjon fortsetter så lenge man er i jobb
  - Unntak for de som er ansatt etter 75 år
 • Fortsatt opptjening hvis man fortsetter i arbeid selv om man har startet uttak
  - Kostnader til forvaltning vil da bli delt mellom arbeidsgiver (opptjening) og arbeidstaker (uttak)
 • Alderspensjonister som har sluttet å jobbe skal ikke være medlem i ordningen
  -Overgangsregler for de som er født før desember 1948
 • Innskuddsfritak vil gjelde til 67 år

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser