Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Tilpasning – Fripoliser og pensjonskapitalbevis

Fase 1

Uttak
 

 • Uttak kan skje fra 62 år, eller man kan vente med å ta ut pensjon (62 - 75 år)
   
 • Utsatt uttak gir høyere årlig pensjon
  - Tilsvarende som for hhv ytelsespensjon og innskuddspensjon
   
 • Man kan starte uttak samtidig som man fortsetter å arbeide
   
 • Adgang til gradert uttak av fripoliser dersom pensjonsinnretningen samtykker
   

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser