Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


AFP også til utestasjonerte

Det er nå vedtatt endringer som gir utestasjonerte arbeidstakere bedre muligheter til å fylle kravene til å få avtalefestet pensjon. Bemerk at bedriften må søke Fellesordningen hvis de utestasjonerte skal være omfattet.

Les hele saken på nho.no

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser