Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Filmer om pensjon

Ta gjerne en titt på de syv informasjonsfilmene om pensjon som dekker hele pensjonsordningen, fra alderspensjon, tjenestepensjon, offentlig og privat AFP og til egen sparing.

Filmene er laget i samarbeid mellom NAV, Fellesordningen for AFP, Norsk Pensjon, Senter for Seniorpolitikk, Statens Pensjonskasse, Finansnæringens Fellesorganisasjon og AksjeNorge, og er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Se filmene her - inngang til filmene finner du oppe til høyre på nettsiden til afp.no

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser