Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Regnskapsføring av ny AFP – Unntaksregel kan bli løsningen

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet, i samråd med Arbeidsdepartementet, har levert en rapport som kartlegger problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny AFP.

NHO er svært fornøyd med at arbeidsgruppen konkluderer med at en vurdering av unntaksbestemmelser trekker i retning av at ordningen kan føres som en innskuddspensjonsordning. Innskuddspensjonsordninger har krav om utgiftsføring av premie, men ikke krav til balanseføring.

Les mer på nho.no

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser