Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Gå ikke glipp av årets forsikringskonferanse

NHOs forsikringskonferanse vil finne sted på Sundvolden Hotel tirsdag 8. og onsdag 9. november.

Årets konferanse vil blant annet ta for seg:

  • Banklovkommisjonens arbeid med tilpassning av private tjenestepensjoner til reformert folketrygd
  • Ny standardisert personskadeerstatning med konsekvenser for alle forsikringer med en ansvarselement
  • Ny uføretrygd i folketrygden, nye skatteregler for uførepensjon og nye tilpassede uførepensjonsprodukt
  • Skadeforsikring og det nye trusselbildet

Program, påmeldingslenke og mer informasjon om Forsikringskonferansen 2011 finner du på nho.no/forsikringskonferansen

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser