Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Kan vi som arbeidsgiver pålegge ansatte å fratre ved fylte 67 år eller kan ansatte kreve å stå i stillingen til de er 70 år?

Vår bedrift har en ytelsesbasert tjenestepensjon

Svar:
NHO mener at her kan man fortsette dagens praksis og avslutte arbeidsforholdet ved 67 år, dersom dette er varslet 6 måneder før dette tidspunkt. (jf AML §15-13a)

NHO har fått avklaring fra Arbeidsdepartementet der det fastslås at bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år ikke er i strid med reglene for aldersdiskriminering.

Les mer om avklaringen fra Arbeidsdepartementet på nho.no

Les mer om diskusjonen rundt bedriftsfastsatt aldersgrense på nho.no  


 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser