Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Kontaktpersoner - NHOs regionforeninger

NHO Agder
Nils Thorsrud
Telefon: 90 75 40 38

NHO Buskerud
Per Steinar Jensen
Telefon: 91 33 91 19

NHO Finnmark
Ingrid Mietinen 
Telefon: 97 66 36 36

NHO Innlandet
Christl Kvam
Telefon : 62 34 69 04 / 90 98 84 40

NHO Hordaland
Henry Horne
Telefon: 90 04 39 61

NHO Møre og Romsdal
Nils Peter Hole
Telefon: 70 10 14 06 / 91 60 76 03

NHO Nordland
Ole Henrik Hjartøy
Telefon: 90 58 83 45

NHO Rogaland
Kate T. Hidle
Telefon: 51 84 13 13 /  90 73 51 12

NHO Oslo og Akershus
Nina Solli
Telefon: 23 08 84 37/ 97 66 27 73
eller kontakt din landsforening

NHO Trøndelag
Ragnar Dogger
Telefon: 95 03 47 04

NHO Sogn og Fjordane
Henry Horne
Telefon: 90 04 39 61

NHO Troms
Randi Pedersen
Telefon: 98 88 72 83 

NHO Telemark
Frank Tveit
Telefon: 93 08 59 03

NHO Vestfold
Jon Grimsgaard
Telefon: 922 87 375

NHO Østfold
Torill L. Myklebust
Telefon: 97 15 61 05

NHO sentralt
Kristin Diserud Mildal
Telefon: 23 08 81 75/92 40 01 03
Alexander Henriksen
Telefon: 23 08 81 46/91 60 54 99

 


 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser