Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Kontaktpersoner - landsforening

Abelia
Lillian Norseng
Telefon: 23 08 80 84 / 90 54 27 70
Birgit Abrahamsen
Telefon: 23 08 80 75

Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF)
Hilde Selle
Telefon: 23 08 87 54
 
Byggenæringens Landsforening
Thomas Scheen
Telefon: 23 08 75 09 / 91 72 15 92

Energi Norge
Kjersti Sundbø
Telefon: 23 08 89 26
Ståle Borgersen
Telefon: 23088925

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)
Rune Dyrvik
Telefon: 92 68 58 86

Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL)
Thor Chr. Hansteen
Telefon: 23 08 87 86/91 78 50 51

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Tore Cappelen
Telefon: 22 86 12 24 / 90 85 55 40
Iselin Bauer Seeberg
Telefon: 95 21 85 69

NHO Håndverk
Morten Ø. Klemp
Telefon: 23 08 87 65 / 92 64 22 71

NHO Idrett
Bjørn Tangnes
Telefon: 23 08 82 41/91 56 82 40

NHO Luftfart
Odd M. Nymoen
Telefon: 23 08 85 75

NHO Mat og Drikke
Carl E. Rønneberg
Telefon: 23 08 87 07/91 36 95 62

NHO Mat og Landbruk
Hjørdis Berg
Telefon: 94 27 70 02

NHO Reiseliv
Elisabeth Kloster
Telefon: 23 08 86 46/93 01 45 94

NHO Service
Terje Hovet (permisjon til 6. juli 2010)
Telefon: 23 08 86 54/95 14 08 60
Terje Nygaard
Telefon: 23 08 86 76/48 00 56 11

Norges Bilbransjeforbund (N.B.F)
Hans Tore Hagland
Telefon: 93 03 25 93

Norsk Industri
Bjarne Brunæs
Telefon: 23 08 88 14 / 90 83 37 83

Norsk Teknologi
Jens Lysøe
Telefon: 23 08 77 15/90130506

NHO Transport
Ann Helen Hvam
Telefon: 23 08 87 54
Johannes Straume
Telefon: 23 08 86 04/95 01 45 30

Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Børge Bekkeheien 
Telefon: 51 84 65 32 / 91 10 30 09

Rederienes Landsforening (RLF) 
Klaus Værnø
Telefon: 23 08 85 63


 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser