Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Norsk Pensjon

Informasjon om private pensjonsrettigheter.

Norges største livsforsikringsselskaper har gått sammen om å etablere et felles register over alderspensjonsrettigheter både fra tjenestepensjoner og individuelle avtaler. De fleste livsforsikringsselskap og pensjonskasser leverer opplysninger til dette registeret.

Ved å logge deg inn i portalen til Norsk Pensjon, får du tilgang til en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger.
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser