Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


minpensjon.no

Informasjon til arbeidstakerne

Arbeidstakere som ønsker informasjon om pensjon bør henvises til kilder som NAV, Norsk Pensjon og Fellesordningen for AFP. Min pensjon er en felles inngang til alle disse informasjonskildene.

Skal du bare huske en internettadresse når arbeidstakerne etterlyser informasjon – husk www.minpensjon.no
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser