Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Kombinere jobb og pensjon

Som arbeidstaker kan man begynne uttak av alderspensjon fra folketrygden samtidig som man jobber fullt eller redusert, uten å få avkorting. Den nye pensjonsreformen gir den enkelte mulighet til å kombinere arbeid og pensjon. Den enkelte arbeidstaker søker om å starte pensjonsuttaket  hos NAV.

Gradert uttak
Dersom man velger å begynne uttak av pensjon ved siden av jobb kan man selv bestemme hvor mye pensjon man vil ta ut i tillegg til lønnen. Man kan velge å ta ut enten 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent alderspensjon fra folketrygden. Og det spiller ingen rolle hvor mye man jobber ved siden av. Pensjonsprosenten er uavhengig av stillingsprosenten. For de som har rett på AFP er det også mulig å kombinere uttak av alderspensjon og AFP samtidig som man fortsetter å jobbe.

Vil lønn + pensjon gjøre redusert arbeidstid mer attraktivt?
En effekt av pensjonsreformen kan være at flere ønsker å jobbe mindre, fordi de kan starte uttak av alderspensjon fra folketrygden, helt eller delvis.

Det kan være lurt å være godt forberedt på denne type henvendelser.  Din region- eller landsforening vil kunne hjelpe med arbeidsrettslige råd. Se også artikkel om redusert arbeidstid. 

Ta kurset og se hva Per ønsker og hvordan bedriften håndterte det.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser