Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Slutte ved 62 år: (Ikke AFP)

Alle kan ta ut pensjon fra 62 år – vil flere slutte?
Fra 2011 kan alle som har nok opptjening ta ut pensjon fra folketrygden fra 62 år. Selv om hensikten med pensjonsreformen er å få oss til å jobbe lenger, kan den nye fleksibiliteten også føre til at noen velger å ”gå av med pensjon” tidligere enn før. Det er vanskelig å si noe om dette før den nye pensjonsordningen har vært i kraft en stund. Det er derfor viktig for bedriftene å tenke gjennom egen seniorpolitikk.

Kombinere jobb og pensjon
Med pensjonsreformen er det ikke lenger naturlig å bruke begrepet ”å gå av med” pensjon. Fra 1.1.2011 får man ifølge folketrygdloven § 19 – 4, mulighet til å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år uavhengig av om man fortsetter å jobbe eller ikke. Man kan med andre ord fortsette å jobbe og samtidig ta ut pensjon fra folketrygden uten at pensjonen avkortes. Man kan jobbe full tid eller redusert stilling og man kan ta ut full pensjon eller grader av pensjonen. Pensjonsuttak og stillingsprosent er helt uavhengig av hverandre – her har arbeidstakeren stor fleksibilitet.

Uttak før 67 år forutsetter imidlertid at du har høy nok pensjonsopptjening slik at pensjonen ved 67 år ikke blir lavere enn garantipensjonsnivået (tilsvarende det som før het minstepensjon).

Det skal lønne seg å jobbe
For mange arbeidstakere ligger det insentiver i pensjonsreformen som kan stimulere til å jobbe lenger. Man får høyere årlig utbetaling fra folketrygden jo lengre man venter med pensjonsuttaket. I tillegg til at man tjener opp mer pensjon mens man jobber. I folketrygden kan man tjene pensjon til 75 år dersom man er i jobb.

Planlegg bedriftens seniorpolitikk
Det kan være greit å ta en prat med seniorene i bedriften, slik at du danner deg en oversikt over hvilke ønsker og planer de har. I tillegg kan det være lurt å kartlegge bedriftens bemannings- og kompetansebehov i årene fremover.

Vær ute i god tid slik at du ikke mister ansatte som du ønsker å beholde.

 Ta kurset og se hva Berit ønsker og hvordan bedriften hennes håndterte det.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser