Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


NAV

Informasjon om folketrygd

NAV er en god kilde til informasjon om folketrygden.

På NAVs sider ligger nettjenesten ”Din pensjon” hvor arbeidstakeren kan beregne sin fremtidige alderspensjon basert på egen lønnshistorikk. Har arbeidstakeren AFP vil han også kunne se beregninger av denne. NAV har også utviklet en egen applikasjon for smarttelefoner.

I NAVs portal er det mulig å simulere effekten av forskjellige valg når det gjelder uttakstidspunkt og uttaksgrad av alderspensjon fra folketrygden og AFP-pensjonen.

Hvis arbeidstakeren ønsker mer informasjon om pensjonsreformen har NAV laget flere ulike ressurser.

De har utviklet en kampanjeside som gir enkel og kortfattet informasjon til arbeidstakerne om pensjonsreformen. Dette er en god kilde til enkel introduksjon til pensjonsreformen.

NAV har laget et e-læringskurs om folketrygd som gir en grundigere innføring i reformen.

NAV har utarbeidet enkle råd til bedriftene. På denne siden finner du også informasjonsbrosjyrer som kan være til nytte.
 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser